ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Πτώση στην κατανάλωση καυσίμων

Tο μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκάλεσε τη συνεχή πτώση της αγοράς καυσίμων από το 2007 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με συμπεράσματα μελέτης από έρευνα της Hellastat ΑΕ για το χονδρικό εμπόριο καυσίμων.

Τη συνεχή πτώση προκάλεσε το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου,  Παράλληλα, η κατανάλωση καυσίμων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί και άλλο  μετά την εξαγγελθείσα εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν της κίνησης από τον Οκτώβριο του 2012, με την πτώση να αναμένεται ακόμα και σε 30-40%. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, έχουν καθοριστεί νέοι υψηλότεροι συντελεστές ΕΦΚ με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα, ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ενισχυθεί κατά 87% (+0,31 ευρώ/λίτρο) και 36% (+0,11ευρώ/λίτρο) αντίστοιχα από τις αρχές του 2009.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες πολιτικές πιστώσεων που εφαρμόζουν πλέον οι όμιλοι διύλισης, καθώς και τις υψηλές επισφάλειες έναντι των πρατηριούχων πελατών τους, λόγω της δύσκολης οικονομικής θέσης των τελευταίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την απαρχή της κρίσης στην Ελλάδα περίπου 1.200 πρατήρια έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.
Η αγορά χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια από πολυάριθμα περιστατικά λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις τιμολογιακές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 6%, στα 12,87 δισ. ευρώ. Η μέση άνοδος ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε +3%.
Τα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) ενισχύθηκαν κατά 2,5%, σε 116,58 εκατ. ευρώ ενώ αντιθέτως οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν σε περίπου 52 εκατ. ευρώ.
Ο κλάδος λειτουργεί με πολύ χαμηλό μικτό περιθώριο, το οποίο το 2011 υποχώρησε περαιτέρω σε 3,7%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν οριακά σε 0,9% και 0% αντίστοιχα.
Τόσο η γενική όσο και η άμεση ρευστότητα  παραμένουν διαχρονικά σε σταθερό επίπεδο (1,0 και 0,9 αντίστοιχα). Οι Απαιτήσεις το 2011 εισπράχθηκαν σε διάστημα ενός μήνα, ενώ τα αποθέματα διακρατήθηκαν για 5 μόλις ημέρες. Ταυτόχρονα, ο κλάδος απολαμβάνει από τους προμηθευτές μικρό διάστημα πίστωσης (23 ημέρες). Έτσι, ο εμπορικός κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε στις 13 μόλις ημέρες.
Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,9 προς 1). Ωστόσο, η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε σημαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά, φθάνοντας στο 1,2% (από 8,4% το 2009). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: