ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Μείωση των Δημοτικών Τελών στον Χολαργό-Παπαγου κατά 15%


dimotika_telifinal

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. Δημάρχου, ελήφθη μια γενναία και ιστορική απόφαση για μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 15%.
Απ΄ότι γνωρίζω και άλλοι Δήμοι λόγω της οικονομικής κρίσης πήραν ανάλογες αποφάσεις για μείωση των Δημοτικών Τελών, κανένας όμως σ΄ αυτό το ποσοστό.
Αναμφισβήτητα όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη:
α) Τον τελευταίο χρόνο, τόσον ο υπογράφων, όσον και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, (Ρεμούνδος, Τίγκας, Κεχρής, Πολυκαλά, Παπαγεωργίου, Ζήκας), με σχετικές παρεμβάσεις μας είχαμε ζητήσει από τη Διοίκηση του Δήμου να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για μείωση των Δημοτικών Τελών, διότι επικαλούμενοι συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία εκτιμούσαμε πως κάτι τέτοιο ήταν εφικτό.
β) Μολονότι τα έσοδα του Δήμου πράγματι τον τελευταίο καιρό έχουν μειωθεί σημαντικά, σίγουρα όμως μειώθηκαν κατά πολύ περισσότερο τα αντίστοιχα έξοδα.
Συγκεκριμένα σε σύγκριση με το 2010 τα έξοδα έχουν μειωθεί κατά 3.700.000,00 ευρώ. Αυτό οφείλεται στη σημαντική μείωση: Ι) Του μισθολογικού κόστους (1.050.000,00 ευρώ), ΙΙ) Της επιχορήγησης εκ μέρους του Δήμου των Δημοτικών Νομικών Προσώπων (1.600.000,00 ευρώ, & ΙΙΙ) Από οικονομία στη κατανάλωση ρεύματος, ύδρευσης, ενοικίων, επισκευών κλπ (900.000,00 ευρώ).
γ) Το 2012 οι δαπάνες για μισθοδοσία μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και λόγω των τελευταίων μέτρων ακολουθεί σημαντική μείωση από 1/1/2013.
δ) Λόγω της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων μειώθηκε σημαντικά το κόστος της αποκομιδής. &
ε) Από τη συγκεκριμένη απόφαση τα έσοδα του Δήμου θα μειωθούν πάνω από 1.000.000,00 ευρώ.
Ειναι σημαντική η πρωτοβουλία του κ. Δημάρχου να καταθέσει τη συγκεκριμένη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να ληφθεί μια ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 15%!!!.
Αναμφισβήτητα αξίζουν συγχαρητήρια, τόσον στη Διοίκηση, όσον και στους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, διότι μ΄  αυτή την απόφαση ο Δήμος μας συμβάλλει από τη δικιά του πλευρά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική ελάφρυνση των δημοτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: