ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Έλληνας δημόσιος υπάλληλος αμοίβεται με 7.800 ευρώ μηνιαίως και μένει σε...παλάτι

102-3-500Δύσκολο κανείς να πιστέψει  ότι υπάρχει δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται πολύ καλύτερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Κι όμως κατά την διάρκεια της τρομακτικής -σε όλα τα επίπεδα οικονομικής κρίσης- υπάρχει. 7.761 ευρώ είναι μισθός του διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πρόκειται για πρόσωπο με πενταετή θητεία (ανανεούμενη) που διορίζει ο υπουργός Εξωτερικών. Ο υπάλληλος αυτός μένει στο παλάτσιο της Βενετίας που απεικονίζεται στις φωτογραφίες. Ενδεχομένως πρόκειται για μια από τις πιο...ονειρικές θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού στο "Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών" που εδρεύει στη Βενετία είναι οι εξής :
α. μία (1) θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου,
β. μία (1) θέση γραμματέα του Ινστιτούτου,
γ. μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου,
δ. μία (1) θέση διαχειριστή-λογιστή,
ε. μία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης
στ. τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ θέσεις αποτελούν θέσεις μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε. Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα προσόντα του Διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218). Η θητεία του Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διευθυντής παραμένει στη θέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση του γραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο, το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο στο εξωτερικό, ιδρύθηκε το 1951 με έδρα το μέγαρο της Φλαγγινείου Σχολής και άρχισε να λειτουργεί το 1958. Βρίσκεται σε αυτό το υπέροχο παλάτσιο στη Βενετία μπροστά από τη γέφυρα Ponte Dei Greci.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και ειδικότερα η μελέτη της ιστορίας του λατινοκρατούμενου ελληνισμού με βάση τα αρχεία της Ιταλίας, ιδιαίτερα αυτά της Βενετίας. Η έρευνα στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες διεξάγεται κυρίως από έλληνες πτυχιούχους πανεπιστημίων, στους οποίους χορηγείται υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών μετά από εξετάσεις. Το Ινστιτούτο χορηγεί, επίσης, φιλοξενία σε έλληνες και ξένους ερευνητές των οποίων οι εργασίες εντάσσονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: