ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Αμοιβές εκτός ορίων στην Alpha

Τα ανώτατα στελέχη της Alpha Bank λαμβάνουν μεγαλύτερες αμοιβές από αυτές που προβλέπονται. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, οκτώ στελέχη έλαβαν μεικτές αποδοχές από 360 έως 434 χιλιάδες ευρώ και καθαρές από 190 έως 260 χιλιάδες ευρώ το έτος 2012.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 3723/2008 (γνωστός ως νόμος Αλογοσκούφη), ο οποίος προβλέπει ότι «οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεικτές αποδοχές του διοικητή κυμάνθηκαν για το ίδιο έτος γύρω στα 300 χιλιάδες ευρώ και οι καθαρές δεν ξεπέρασαν τα 100 χιλιάδες ευρώ.
Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο για να βοηθήσει τη ρευστότητα των τραπεζών, αλλά και την κεφαλαιακή τους επάρκεια, προβλέποντας συμμετοχή του Δημοσίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Τοποτηρητές του νόμου και του ορίου που ετέθη είναι οι διορισμένοι από το ελληνικό Δημόσιο επίτροποι, οι οποίοι πρέπει να μας πουν, τελικώς, τι ελέγχουν.
Το πιο ωραίο είναι ότι στο ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank υπάρχει αναφορά στο όριο των αμοιβών. Στο σχετικό μάλιστα κεφάλαιο (σελ. 203) αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, εφαρμοζόμενες από 1.4.2009, η ετήσια αποζημίωση για τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, δεν δύναται να ξεπερνά τη συνολική ετήσια αμοιβή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος»...
Ομως στη σελίδα 202 αναγράφονται τα εξής:
* Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, Γιάννης Κωστόπουλος, έλαβε αμοιβές διοικητικού συμβουλίου 400.000 ευρώ (260.000 ευρώ οι καθαρές αμοιβές).
* Ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτριος Μαντζούνης, έλαβε 434.231 ευρώ (230.319 καθαρές αμοιβές).
* Ο εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής, Σπύρος Φιλάρετος, έλαβε το ποσό των 426.989 ευρώ (ή καθαρά 226.450 ευρώ) .
* Ο Αρτέμης Θεοδωρίδης, επίσης εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής, 427.459 ευρώ (226.756 καθαρά).
* Επίσης, ο Γεώργιος Αρώνης, εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής, έλαβε 423.573 ευρώ (227.943 καθαρά).
* Ο Αλέξης Πιλάβιος, γενικός διευθυντής, 426.977 ευρώ (226.305 καθαρά).
* Ο Σπυρίδων Ανδρονικάκης, επίσης γενικός διευθυντής, 360.754 ευρώ (190.267 καθαρά) και τέλος
* Ο Βασίλειος Ψάλτης 412.532 (ή 212.195 καθαρά). Ο συγκεκριμένος κύριος ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή στο τέλος Φεβρουαρίου 2012.
Επίσης δύο εκ των μελών της διοίκησης έχουν ενταχθεί σε Αποταμιευτικό Πρόγραμμα, για τα οποία κατεβλήθησαν εισφορές 18.335 ευρώ.
Τέλος, στα εκτελεστικά μέλη και τους γενικούς διευθυντές χορηγείται το δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου και πιστωτικής κάρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: