ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Κύπρος: Πληθώρα περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων
Πολλά περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση κεφαλαίων θα μπορεί να εφαρμόσει από την Τρίτη το κυπριακό κράτος στις τράπεζες.

Πολλά και σοβαρά περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση κεφαλαίων θα μπορεί να εφαρμόσει από την Τρίτη το κράτος στις τράπεζες, μετά την ομόφωνη ψήφιση χθες του σχετικού νόμου για την εξυγίανση τους.
Ο νόμος ενεργοποιείται «σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας» και μετά από συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές και το ΔΝΤ.
Τα μέτρα που μπορεί δυνητικά να επιβληθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
(α) περιορισμό στις αναλήψεις μετρητών,
(β) απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας,
(γ) υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν,
(δ) απαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμών,
(ε) μετατροπή καταθέσεων, που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως/ τρεχούμενους, σε καταθέσεις προθεσμίας,
(στ) απαγόρευση ή και περιορισμό στις συναλλαγές χωρίς μετρητά,
(ζ) περιορισμό στη χρήση χρεωστικών ή και πιστωτικών ή και προπληρωμένων καρτών,
(η) απαγόρευση ή και περιορισμό στην εξαργύρωση επιταγών,
(θ) περιορισμό στις διατραπεζικές συναλλαγές ή και στις συναλλαγές εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος,
(ι) περιορισμό στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμα
(ια) περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορών,
(ιβ) οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό μέτρο το οποίο o Υπουργός ή, κατά περίπτωση, ο Διοικητής κρίνει απαραίτητο να επιβληθεί υπό τις περιστάσεις για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας:
Τα περιοριστικά μέτρα, που επιβάλλονται με διάταγμα του υπουργού ή, κατά περίπτωση, με οδηγία του διοικητή της ΚΤ, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, μπορούν να επιβληθούν και σε υποκαταστήματα των τραπεζών στο εξωτερικό.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: